Metallic Structure

اتصال دهنده های جاری شونده

اتصال دهنده های جاری شونده

موسسه ®Cast ConneX اخیراً المان های ویژه ای را برای مناطق لرزه خیز که طراحی کرده است. اتصال دهنده های جاری شونده نمونه ای از این المان های سازه ای است.

در این المان خاص جاری شدن انگشت ها (Fingers) انرژی وارده شده به مهاربند را مستهلک کرده و شکل پذیری بسیار زیادی به سازه خواهد داد. استفاده از ایده هایی از این دست در مناطق لرزه خیز باعث به وجود آمدن سازه های هرچه شکل پذیر تر و در نتیجه کاهش چشم گیر خسارات جانی و مالی خواهد داشت.

برای مشاهده جزئیات و نحوه رفتار این المان به بخش تصاویر و ویدئو ها مراجعه نمایید.

 

Downloadبرای مقاله مرتبط با اتصال دهنده های جاری شونده بر روی دانلود فایل کلیک نمایید.