Metallic Structure

واژگونی ساختمان سیزده طبقه در چین

واژگونی ساختمان سیزده طبقه در چین

چندی پیش یک ساختمان مسكونی در شهر شانگهای چین به صورت کامل از حالت ایستاده به روی زمین سقوط کرد. علت اصلی این رویداد را تراوش آب باران در زیر شمع ها و از بین رفتن اصطكاك شمع ها با خاك و در نتیجه بریده شدن شمع ها اعلام کردند.

این ساختمان ۱۳ طبقه بوده است که بر روی زمین واژگون شد. 

مشخصات کلی پروژه و علت حادثه رخ داده به صورت زیر بوده است. یک گاراژ زیر زمینی به عمق ۴/۶ متر در سمت جنوب ساختمان حفر شده بود و یک خاک ریز به ارتفاع ۱۰متر در سمت شمال قرار گرفته بوده است. در نتیجه ساختمان متحمل فشار نامتعارفی در شمال و جنوب گردید است به صورتی که این فشار معادل ۳۰۰۰ تن بوده و بیش از تحمل ساختمان بوده است،‌ بنابراین ساختمان به سمت جنوب واژگون شد.

مراحل رخ داد حادثه و همچنین روند واژگون شدن این ساختمان را می توانید در قسمت تصاویر و ویدئو ها دنبال کنید.